Eich Cynghorwyr

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

Maent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Ni thelir Cynghorwyr am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfans. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

Cynghorydd
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cynghorydd Shelley Childs

Cynghorydd Shelley Childs

Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07949 874166

Gwaith: shelley.childs@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aberystwyth Penparcau
ffotograff o Cynghorydd Clive Davies

Cynghorydd Clive Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07970 980003

Hafan: clive.davies@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aber-porth a'r Ferwig
ffotograff o Cynghorydd Bryan Davies

Cynghorydd Bryan Davies

Arweinydd y Cyngor

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01545580422

Hafan: Bryan.Davies@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llannarth
ffotograff o Cynghorydd Catrin M S Davies

Cynghorydd Catrin M S Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn symudol y gwaith: 07866 452287

Gwaith: Catrin.M.S.Davies@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Ceulan a Maesmawr
ffotograff o Cynghorydd Gethin Davies

Cynghorydd Gethin Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01239 810163

Hafan: gethin.davies@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aber-porth a'r Ferwig
ffotograff o Cynghorydd Ifan Davies

Cynghorydd Ifan Davies

Cynghorydd

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01974 831241

Hafan: ifan.davies@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Tregaron ac Ystrad-Fflur
ffotograff o Cynghorydd Meirion Davies

Cynghorydd Meirion Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01974 241631

Hafan Symudol: 07773 574916

Gwaith: meirion.davies@ceredigion.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Ystwyth
ffotograff o Cynghorydd Euros Davies

Cynghorydd Euros Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07977922532

Hafan: Euros.Davies@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Llanwenog
ffotograff o Cynghorydd Gareth Davies

Cynghorydd Gareth Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01970624929

Hafan: Gareth.Davies@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llanbadarn Fawr
ffotograff o Cynghorydd Marc Davies

Cynghorydd Marc Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 07500381642

Gwaith: Marc.Davies@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Ciliau Aeron
ffotograff o Cynghorydd Rhodri Davies

Cynghorydd Rhodri Davies

Cynghorydd

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01970 890437

Hafan: rhodri.davies@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Melindwr
ffotograff o Cynghorydd Amanda Edwards

Cynghorydd Amanda Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn symudol y gwaith: 07973 145 790

Gwaith: Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Beulah a Llangoedmor
ffotograff o Cynghorydd Endaf Edwards

Cynghorydd Endaf Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01970 612394

Hafan Symudol: 07968 150969

Hafan: endaf.edwards@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aberystwyth Rheidol
ffotograff o Cynghorydd David Raymond Evans

Cynghorydd David Raymond Evans

Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE

Gwaith: 07967647311

Gwaith: Raymond.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Llanfarian
ffotograff o Cynghorydd Eryl Evans

Cynghorydd Eryl Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 0797 7700083

Gwaith: Eryl.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llangybi
ffotograff o Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07886399410

Gwaith: Gwyn.Wigley.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Gwlad
(Annibynnol)
Llanrhystud
ffotograff o Cynghorydd Wyn Evans

Cynghorydd Wyn Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn symudol y gwaith: 07817 592411

Gwaith: Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Annibynnol
(Annibynnol)
Lledrod
ffotograff o Cynghorydd Elizabeth Evans

Cynghorydd Elizabeth Evans

Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07775 638625

Hafan: elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Aberaeron ac Aber-arth
ffotograff o Cynghorydd Elaine Evans

Cynghorydd Elaine Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 07974243981

Hafan: elaine.evans2@ceredigion.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Teifi
ffotograff o Cynghorydd Keith Evans

Cynghorydd Keith Evans

Cadeirydd y Cyngor

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01559362258

Hafan Symudol: 07970261861

Hafan: Keith.Evans@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
De Llandysul
ffotograff o Cynghorydd Rhodri Evans

Cynghorydd Rhodri Evans

Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01974 298076

Hafan Symudol: 07870 604199

Hafan: rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Llangeitho
ffotograff o Cynghorydd Keith Henson

Cynghorydd Keith Henson

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07970386975

Gwaith: Keith.Henson@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llansanffraid
ffotograff o Cynghorydd Paul Hinge

Cynghorydd Paul Hinge

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07870 826252

Gwaith: paul.hinge@ceredigion.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Tirymynach
ffotograff o Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes

Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn symudol y gwaith: 07360915534

Gwaith: Hugh.Hughes@ceredigion.llyw.cymru

Annibynnol
(Di-grŵp)
Borth
ffotograff o Cynghorydd Chris James

Cynghorydd Chris James

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Gwaith: 01239 710808

Gwaith: Chris.James@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Beulah a Llangoedmor
ffotograff o Cynghorydd Gwyn James

Cynghorydd Gwyn James

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01239 858808

Hafan: gwyn.james@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Penbryn
ffotograff o Cynghorydd Ceris Jones

Cynghorydd Ceris Jones

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn symudol y gwaith: 07964257986

Gwaith: Ceris.Jones@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llanfihangel Ystrad
ffotograff o Cynghorydd Maldwyn Lewis

Cynghorydd Maldwyn Lewis

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01239 851005

Hafan: maldwyn.lewis@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur
ffotograff o Cynghorydd Gareth Lloyd

Cynghorydd Gareth Lloyd

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01545590298/590772

Hafan Symudol: 07855342293

Gwaith: Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Llandysilio a Llangrannog
ffotograff o Cynghorydd Sian Maehrlein

Cynghorydd Sian Maehrlein

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07446 057608

Gwaith: Sian.Maehrlein@ceredigion.llyw.cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Mwldan
ffotograff o Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan Symudol: 07791966122

Gwaith: Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llanbedr Pont Steffan
ffotograff o Cynghorydd Caryl Roberts

Cynghorydd Caryl Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 07732771116

Gwaith: Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Trefeurig
ffotograff o Cynghorydd John Roberts

Cynghorydd John Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01970617733

Hafan: john.roberts@ceredigion.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Faenor
ffotograff o Cynghorydd Mark Strong

Cynghorydd Mark Strong

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01970 636578

Hafan: mark.strong@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aberystwyth Morfa a Glais
ffotograff o Cynghorydd Wyn Thomas

Cynghorydd Wyn Thomas

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01239711670

Gwaith: Wyn.Thomas@ceredigion.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llandyfriog
ffotograff o Cynghorydd Matthew Vaux

Cynghorydd Matthew Vaux

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Ffôn symudol y gwaith: 07931294547

Gwaith: Matthew.Vaux@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Cei Newydd a Llanllwchaearn
ffotograff o Cynghorydd Alun Williams

Cynghorydd Alun Williams

Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Hafan: 01970 617544

Hafan: alun.williams@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aberystwyth Morfa a Glais
ffotograff o Cynghorydd Carl Worrall

Cynghorydd Carl Worrall

Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Gwaith: Carl.Worrall@ceredigion.llyw.cymru

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aberystwyth Penparcau