Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29ain Gorffennaf, 2020 10.00 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rowland Rees-Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ray Quant MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol