Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Caryl Davies Cadeirydd Ymddiheuriadau
John Weston Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Alan Davies Aelod Annibynnol Yn bresennol, o bell
Carol Edwards Aelod Annibynnol Ymddiheuriadau
Gail Storr Aelod Annibynnol Yn bresennol
Councillor Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Jan Culley Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Delyth James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell