Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2024 10.00 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron / remotely via video conference

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Paul Hinge Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn James Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Shelley Childs Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig