Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Mehefin, 2024 10.00 am, Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron / remotely via video conference

Cyswllt:    Lisa Evans
Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Evans Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Evans Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig