Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2024 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron / remotely via video conference

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr RĂ´l Yn bresennol Attendance comment
Caryl Davies Cadeirydd Disgwyliedig
Gail Storr Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Alan Davies Aelod Annibynnol Disgwyliedig
Carol Edwards Aelod Annibynnol Disgwyliedig
Llinos James Aelod Annibynnol Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Cynghorydd Sir Disgwyliedig
Cynghorydd Caryl Roberts Cynghorydd Sir Disgwyliedig
Cynghorydd Delyth James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig