Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2024 10.00 am, Pwyllgor Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron / remotely via video conference

Cyswllt:    Mrs Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Rhodri Davies Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Ifan Davies Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd David Raymond Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig