Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2024 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron / remotely via video conference

Cyswllt:    Neris Morgans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Bryan Davies Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Alun Williams Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig