Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023 2.00 pm, Cyngor

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ifan Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Councillor Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Maldwyn Lewis Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau