Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mai, 2024 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Endaf Edwards Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Jonny Greatrex Parent Governor Representative Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Disgwyliedig