Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24ain Mai, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Caryl Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol