Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 22ain Mai, 2023 10.00 am, Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell