Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 27ain Mai, 2022 9.42 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol