Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6ed Mehefin, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Alan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Liam Hull Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Caroline Whitby Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Carl Worrall Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell