Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 10fed Chwefror, 2023 9.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol