Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Hydref, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Neris Morgans Ysgrifennydd Disgwyliedig
Lisa Evans Ysgrifennydd Disgwyliedig
Rhodri Llwyd Swyddog Disgwyliedig
Russell Hughes-Pickering Swyddog Disgwyliedig
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Marc Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gwyn Wigley Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ifan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell