Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16eg Mawrth, 2023 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Paul Hinge Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell