Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Hydref, 2022 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Euros Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell