Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Mawrth, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Endaf Edwards Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cathryn Charnell-White Parent Governor Representative Ymddiheuriadau
Jonny Greatrex Parent Governor Representative Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol