Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Chwefror, 2023 1.30 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Hybrid

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Endaf Edwards Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol