Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29ain Medi, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Endaf Edwards Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cathryn Charnell-White Co-Optee Yn bresennol, o bell