Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alan Davies Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Andrew Blackmore Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Caroline Whitby Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell