Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 10fed Chwefror, 2023 1.30 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Rhodri Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol