Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 10.00 am, Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau