Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 10.00 am, Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Evans Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell