Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Mai, 2023 10.00 am, Pwyllgor Iaith

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Catrin M S Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell