Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Mrs Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rhodri Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ifan Davies Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol