Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 27ain Medi, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Mrs Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rhodri Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ifan Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Eryl Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol