Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 10.00 am, Pwyllgor Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Mrs Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rhodri Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ifan Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol