Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3ydd Ebrill, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Jan Culley Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Caroline White Cadeirydd Disgwyliedig
John Weston Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Alan Davies Co-Optee Disgwyliedig
Caryl Davies Co-Optee Disgwyliedig
Carol Edwards Co-Optee Disgwyliedig
Elin Prysor Swyddog Disgwyliedig
Lisa Evans Swyddog Disgwyliedig
Dana Jones Clerc Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Delyth James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig