Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Bryan Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell