Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Neris Morgans Ysgrifennydd Disgwyliedig
Councillor Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Cynghorydd Sir Yn bresennol