Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 19eg Mai, 2023 2.00 pm, Cyngor

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ifan Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Maldwyn Lewis Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol