Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2022 10.00 am, Cyngor

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ifan Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Maldwyn Lewis Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol