Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27ain Gorffennaf, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell