Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Mehefin, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Endaf Edwards Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau