Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10fed Mawrth, 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Elizabeth Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Rowland Rees-Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Prof Ian Roffe Co-Optee Yn bresennol
Eifion Evans Swyddog Disgwyliedig
Stephen Johnson Swyddog Disgwyliedig
Elin Prysor Swyddog Disgwyliedig
Amanda Roberts Swyddog Disgwyliedig
Hannah Rees Swyddog Disgwyliedig
Dana Jones Clerc Disgwyliedig