Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Elizabeth Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Prof Ian Roffe Co-Optee Yn bresennol