Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Caroline White Cynghorydd Sir Yn bresennol
John Weston Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Odwyn Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dai Mason Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Alan Davies Co-Optee Yn bresennol
Caryl Davies Co-Optee Yn bresennol
Carol Edwards Co-Optee Yn bresennol
Councillor Julian Evans Co-Optee Yn bresennol
Councillor Gill Hopley Co-Optee Yn bresennol
Cynghorydd Ellen ap Gwynn Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ceredig Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ray Quant MBE Cynghorydd Sir Yn bresennol