Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 17eg Medi, 2021 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Caroline White Cadeirydd Yn bresennol
John Weston Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Odwyn Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dai Mason Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Carol Edwards Co-Optee Ymddiheuriadau
Councillor Julian Evans Co-Optee Yn bresennol
Councillor Gill Hopley Co-Optee Yn bresennol
Hywel Wyn Jones Co-Optee Yn bresennol
Rif Winfield Co-Optee Yn bresennol