Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, 2024

Mae’r blaengynllun yn rhestr o benderfyniadau allweddol y cyngor a wneir dros y 1-4 mis nesaf. Y Cabinet neu’r Cyngor llawn wnaiff y penderfyniadau hyn.

Cyhoeddir blaengynlluniau’n fisol.

Mae’r cynllun yn cynnwys disgrifiad cryno o’r penderfyniad i’w wneud; pwy fydd yn ei wneud; pryd y gwneir y penderfyniad; manylion unrhyw ymgynghoriad i’w gynnal a statws craffu’r penderfyniad.

 

Cynlluniau
  • Nid oes cynlluniau wedi’u cyhoeddi ar gyfer y cyfnod hwn.