Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaenraglen y Cyngor  (17/05/2024 i 30/04/2025, Cyngor)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

1.

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen Penderfyniad:   17 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

2.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen Penderfyniad:   20 Meh 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

3.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen Penderfyniad:   20 Meh 2024

Statws Penderfyniad:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

4.

Diwygiadau i Gyfansoddiad y Cyngor Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen Penderfyniad:   20 Meh 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

5.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen Penderfyniad:   19 Medi 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024