Cynllun gwaith i'r dyfodol

Rhaglen Flaen y Cabinet 2024-25  (13/05/2024 i 30/04/2025, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Polisi Gyrru yn y Gwaith - Fflyd y Cyngor (wedi'i ddiwygio) Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

2.

Polisi Atal a Rheoli Straen Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

3.

Polisi Cefnogi'r Teulu ac Absenoldebau Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

4.

Polisi Gwyliau ac Absenoldebau Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

5.

Polisi Gweithio'n Hyblyg Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

6.

Cynllun Gweithredu Strategol Ynni Canolbarth Cymru a diweddariad ar gynnydd y Cynllun Ynni Lleol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

7.

Cynllun Gweinyddu Bwyd a Bwydo 2023-24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

8.

Strategaeth Ddigidol a TGCh Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

9.

Cynllun Strategol Amlinellol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

10.

Cofnodion Cyfarfodydd y Cyngor Ieuenctid Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Statws Penderfyniad:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

11.

Adroddiad hanner blwyddyn Canmoliaeth a Chwynion Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Statws Penderfyniad:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

12.

Adroddiad Diogelu Blynyddol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Statws Penderfyniad:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

13.

Gosod Ffioedd Cartrefi Gofal - ffioedd y Sector Annibynnol a Llywodraeth Leol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

14.

Polisi Derbyn Ysgolion Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

15.

Cynllun Grantiau Cymunedol Diwygiedig Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   4 Meh 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

16.

Cynllun Dyletswyddau Bioamrywiaeth Rhan 6 ac Adroddiad 2022 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   4 Meh 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

17.

Adroddiadau Ymgysylltu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   4 Meh 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

18.

Cytundeb Partneriaeth Ysgolion Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   4 Meh 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

19.

Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf 2023/24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

20.

Alldro Refeniw 2023/24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

21.

Rhaglen Ddiweddaraf Aml-Flwyddyn Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

22.

Perfformiad Rheoli'r Trysorlys 2023/24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

23.

Grantiau a Ddyfarnwyd o dan Gynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion a Chronfa Eglwysi Cymru Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

24.

Chwarter 1 Adroddiad Rhaglen Monitro Cyfalaf Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   3 Medi 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

25.

Cyllideb Refeniw Reoladyw - Perfformiad Ariannol Ch1 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   3 Medi 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

26.

Adolygiad Blynyddol Datblygu a Hunan-Asesu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   3 Medi 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/03/2024

27.

Strategaeth Caffael a Chomisiynnu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   3 Medi 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/03/2024

28.

Polisi a Chanllawiau Taliadau Uniongyrchol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   3 Medi 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023