Cynllun gwaith i'r dyfodol

Corporate Resources Overview and Scrutiny  (01/09/2023 i 29/02/2024, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

I Ethol is-gadeirydd ar gyfer gweddill blwyddyn fwrdeistrefol 2023/2024 i gychwyn yn syth Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   19 Hyd 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

2.

Mynd i'r Afael a Chaledi Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   19 Hyd 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

3.

Adroddiad Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   19 Hyd 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

4.

Diweddariad ar y Contract Bancio Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   19 Hyd 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

5.

Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun Ymgysylltu a Chyfranogi 2022-2023 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   7 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

6.

Gwahoddiad i gynrychiolwyr o Openreach a Llywodraeth Cymru i roi diweddariad ar waith yng Ngheredigion Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   22 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/10/2023

7.

Strategaeth Ddigidol a TGCh Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   22 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

8.

Strategaeth Caffael a Chomisiynnu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   22 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

9.

Paratoi’r Gyllideb Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   9 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

10.

Polisi Gwyliau Blynyddol a Chydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

11.

Polisi Rheoli Straen Newydd!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023