Cynllun gwaith i'r dyfodol

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  (01/09/2023 i 29/02/2024, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Strategaeth Dai Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

2.

Adroddiad Swyddog Adolygu Annibynnol IRO Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

3.

Cynllun Gweithredu Dementia Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

4.

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol 2022/2023 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

5.

Adroddiad 6 mis wedi adroddiad arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

6.

Adroddiad Swyddog Adolygu Annibynnol chwarterol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/10/2023

7.

Adroddiad ynghylch arolygiadau safonau bwyd ac arolygiadau ffermydd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

8.

Plastig untro Newydd!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

9.

Gwasanaethau Seibiant a Gwasanaethau Dydd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

10.

Anifeiliaid fel Gwobrau Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/10/2023

11.

Paratoi’r Gyllideb Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   8 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023