Cynllun gwaith i'r dyfodol

Corporate Resources Overview and Scrutiny Forward Work Plan  (01/06/2023 i 30/10/2023, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

1.

Trefi SMART Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   12 Meh 2023

Prif swyddog:  Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

2.

SMART Towns Newydd!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

3.

Diweddariad Cysylltedd Digidol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   12 Meh 2023; Requested by Chair

Prif swyddog:  Cynghorydd Bryan Davies

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

4.

Adroddiad Blynyddol Ymgysylltu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   12 Meh 2023

Prif swyddog:  Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasnaethau Cwsmeriaid

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

5.

Polisi'r Menopos Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   19 Gorff 2023

Prif swyddog:  David Gregrory

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

6.

Diweddariad ar Clic Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   19 Gorff 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

7.

Medium Term Financial Plan (MTFP) Newydd!

Angen Penderfyniad:   19 Gorff 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Bryan Davies

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

8.

Diweddariad ar weithio'n Hybrid canlyniadau yr ymgynghoriad Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   19 Gorff 2023

Prif swyddog:  Mr Barry Rees

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

9.

Strategaeth Caffael a Chomisiynnu Newydd!

Angen Penderfyniad:   19 Gorff 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Bryan Davies

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

10.

Polisi Gwyliau Blynyddol diwygiedig yn cynnwys balans gwaith/bywyd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   7 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

11.

Polisi Rheoli Straen Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   7 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

12.

Mynd i'r Afael a Chaledi Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   19 Hyd 2023

Prif swyddog:  Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasnaethau Cwsmeriaid

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

13.

Adroddiadau Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen Penderfyniad:   19 Hyd 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

14.

Strategaeth TG a Digidol Newydd!

Angen Penderfyniad:   19 Hyd 2023

Prif swyddog:  Administrator

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023