Cynllun gwaith i'r dyfodol

Forward Work Plan 1 May 2023 to 30 September 2023  (01/05/2023 i 30/09/2023, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Cymru CIW a'r Cynllun Gweithredu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   24 Mai 2023

Prif swyddog:  Administrator

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

2.

Trefniadau Cydweithio Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu Cymru (Awdurdod Lleol) Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   24 Mai 2023

Prif swyddog:  Administrator

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

3.

Strategaeth Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar Gorllewin Cymru Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   24 Mai 2023

Prif swyddog:  Katie Irvine

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

4.

Diweddariad ar Gofal Cartref Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   24 Mai 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Bryan Davies

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

5.

Adroddiad recriwtio/cadw staff Gydol Oes a Llesiant Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

6.

Adroddiad ynghylch Arolygiadau Safonau Bwyd ac Arolygiadau Ffermydd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   3 Gorff 2023

Prif swyddog:  Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasnaethau Cwsmeriaid

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

7.

Taliadau Uniongyrchol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   3 Gorff 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Bryan Davies

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

8.

Adroddiad ar y Gofrestr Tai Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   3 Gorff 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Gareth Lloyd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

9.

Diweddariad ar y Gwasanaeth Cymorth ac Atal Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   3 Gorff 2023

Prif swyddog:  David Gregrory

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

10.

Gwasanaethau Seibiant a Gwasanaethau Dydd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

11.

Cynllun Gweithredu Dementia Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   22 Tach 2023

I ddigwydd yn wreiddiol:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Bryan Davies

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

12.

Strategaeth Dai Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Cynghorydd Gareth Lloyd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

13.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol 2022/2023 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Administrator

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023