Cynllun gwaith i'r dyfodol

Council Forward Work Programme 2023 - 24  (01/05/2023 i 30/04/2024, Cyngor)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Adolygiad Blynyddol Datblygu a Hunan-Asesu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/08/2023

2.

Adroddiad Blynyddol Cwynion, Canmoliaeth a Cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/08/2023

3.

Apwyntiadau'r Pwyllgor Moeseg a Safonau - Aelodau Annibynnol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/08/2023

4.

Diweddaru'r Polisi Rheoli Risg, y Strategaeth a'r Fframwaith Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/04/2023

5.

Y Cyngor Llawn i wneud penderfyniadau terfynol ar ganlyniad ymgynghoriad ar lefel Premiymau Treth y Cyngor yn barod ar gyfer cyllidebau 24/25 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

6.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2022-23 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

7.

Diwygiadau i Gyfansoddiad y Cyngor Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

8.

Astudiaeth ddichonoldeb Canolfan Lles Aberteifi Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

9.

Polisi Tâl y Cyngor Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

10.

Polisi Cyflog Athrawon Ysgol 2023-24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

11.

Polisi Cyflog Athrawon Digyswllt 2023-24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

12.

adroddiad ar y gofyniad i fabwysiadu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor erbyn 31 Ionawr 2024 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

13.

Adolygiad Rhanbarthau a Lleoedd Pleidleisio Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

14.

Adroddiad ISA260 Archwilio Cymru ar Ddatganiad Cyfrifon 2022/23 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   6 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

15.

I gadarnhau Datganiad Cyfrifon 2022/23 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   6 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/08/2023

16.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor

Angen penderfyniad:   6 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023