Cynllun gwaith i'r dyfodol

Rhaglen Flaen Cabinet 2023-24  (19/05/2023 i 15/05/2024, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Adroddiad ar gyfrwng iaith addysg sylfaenol 5 ysgol yn y sir Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   9 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

2.

Adroddiad Blynyddol Fforwm Mynediad Lleol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   9 Ion 2024

Statws Penderfyniad:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

3.

Cynllun Gweinyddu Bwyd a Bwydo 2023-24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   9 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

4.

Cynllun Gweithredu Strategol Ynni Canolbarth Cymru a diweddariad ar gynnydd y Cynllun Ynni Lleol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   9 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

5.

adolygiad o gyllideb 2024-25 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   23 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

6.

Cyllideb ddrafft 2024/25 ac argymhellion treth y cyngor a rhaglen gyfalaf 3 blynedd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

7.

Strategaeth Ddigidol a TGCh Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 27/09/2023

8.

Polisi Diweddaru Rheolaeth Risg, Strategaeth a Fframwaith Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/03/2023

9.

Cynllun Dyletswyddau Bioamrywiaeth Rhan 6 ac Adroddiad 2022 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

10.

Polisi a Chanllawiau Taliadau Uniongyrchol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

11.

Canolfan Llesiant Aberteifi Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   19 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

12.

Asesiad Marchnad Tai Lleol Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   19 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

13.

Strategaeth Caffael a Chomisiynnu Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   19 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/06/2023

14.

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   19 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/06/2023