Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 20fed Mai, 2022 10.00 am - Cyngor

15. Adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democratiadd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i'r Aelodau ar gyfer 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.30 am - Cyngor

6. Adroddiad ar Argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd mewn perthynas â’r materion a ohiriwyd gan y Cyngor mewn perthynas â’r Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022/23