Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Medi, 2023 10.00 am - Pwyllgor Rheoli Datblygu

3. Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Y Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 mewn Ysgolion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2024 10.00 am - Cabinet

17. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cynllun Grant Cymunedol Ceredigion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu