Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Mawrth, 2022 10.00 am - Cyngor

16. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth ar Awdurodi'r Polisiau Tâl Athrawon


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Mawrth, 2022 10.00 am - Pwyllgor Rheoli Datblygu

6. Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 20fed Mai, 2022 10.00 am - Cyngor

15. Adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democratiadd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i'r Aelodau ar gyfer 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.30 am - Cyngor

6. Adroddiad ar Argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd mewn perthynas â’r materion a ohiriwyd gan y Cyngor mewn perthynas â’r Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.30 am - Cyngor

8. Adroddiad ar Gais i Gofrestru Tir fel Maes y Pentref yng nghae Erw Goch ar bwys Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth


Cyfarfod:  Dydd Llun, 26ain Medi, 2022 11.30 am - Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

7. Adroddiad ar gyn Ysgol Sirol Tregaron - is-grŵp


Cyfarfod:  Dydd Iau, 20fed Hydref, 2022 10.30 am - Cyngor

4. Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu